LQ48H

title_arrow

LATARBELAKANG PROGRAM

LQ48H adalah kata-singkatan untuk Learning Quran in 48 Hours. Kaedah pengajaran yang unik membolehkan seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan al-Quran, dapat mengenali dan menyebut setiap huruf Arab dengan sebutan yang betul.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

 • Untuk menghapuskan buta huruf Quran

 • Untuk menawarkan salah satu cara yang mudah untuk belajar Quran

HASIL PROGRAM

 • Memberi masyarakat peluang untuk mempelajari Al-Quran, sekaligus dapat membaca dengan makhraj dan tajweed yang tepat

BAHASA PENGANTAR

 • Inggeris

 • Melayu

KAEDAH PEMBELAJARAN

Peringkat 1 & 2:

 • Kaedah Penggunaan Talqeen dalam buku ini. Talqeen adalah kaedah (guru membaca dan pelajar mengulangi) yang paling terkenal untuk mendapatkan sebutan yang betul dan kefasihan dalam bacaan.

 • Tiga teknik ini perlu diamalkan pelajar: mendengar, mengulangi dan membaca

Peringkat 3:

 • Setiap pelajar akan membaca satu halaman dari Al-Quran

 • Mengkhatamkan al-Quran bersama-sama

Peringkat 4:

 • Pelajar akan membaca Surah pilihan daripada Al-Quran

 • Asatizah akan menyemak bacaan mereka dengan teliti untuk membuat mereka bersedia untuk Talaqqi bersanad

TEMPOH PEMBELAJARAN

 • Peringkat 1 & 2: 6 Bulan (48 Jam)

 • Peringkat 3: 1 – 2 Tahun

 • Peringkat 4: 6 Bulan (48 Jam)

SYARAT KEMASUKAN

 • Peringkat 1: Tanpa asas

 • Peringkat 2-4: Harus menduduki temubual bagi bacaan Al-Quran

YURAN

 • Yuran Pendaftaran: $16.05

 • Peringkat 1 & 2: $45.50/sebulan

 • Peringkat 3 & 4: $56.20/sebulan

KEMASUKAN

 • Bila sudah cukup 10 orang dalam satu kelas

KEMUDAHAN KAMPUS

Kemudahan di Pusat Pendidikan Jamiyah:

 • Kemudahan-kemudahan bagi pelajar dan alumni

 • Zon Wi-fi

 • Bantuan kewangan

 • Perpustakaan

 • Bilik darjah yang selesa dan berhawa dingin

 • Oditorium pelbagai guna

SUBJEK-SUBJEK

 • Buku Tajweed Made Easy

 • Muqaddam

 • Quran

PENSYARAH

 • Semua asatizah kami mempunyai ARS dan telah melalui sekurang-kurangnya 20 jam latihan

AKREDITASI

 • Kerjasama dengan The Quran Academy di Canada