DIPLOMA

title_arrow

DCI

LATARBELAKANG PROGRAM Diploma Sains Islam Kontemporari Objektif Pembelajaran Mengintegrasikan Sains Islam dan kemahiran lain dengan menawarkan kursus-kursus pengajian Islam sebagai kursus teras dan pilihan kursus elektif daripada bidang profesional seperti…

Read More


DSI

LATARBELAKANG PROGRAM Diploma Syariah Islamiyyah Kursus yang memberi pengkhususan di dalam Syariah Islamiyyah dan fokus kepada hukum – hakam di dalam Al-Quran dan Hadith Rasulullah s.a.w. Objektif Pembelajaran Melahirkan individu…

Read More


DTQ

LATARBELAKANG PROGRAM Diploma Tahfiz wal Qiraat Kursus yang memfokuskan kepada Hafalan al-Quran 30 Juz dan Ilmu Qiraat (kaedah-kaedah bacaan yang disepakati ulama’). Objektif Pembelajaran Melahirkan Huffaz (Hafiz dan Hafizah) yang…

Read More