DU (DIPLOMA USULUDDIN)

title_arrow

Berpeluang mengisi guna tenaga di bidang usuluddin seperti menjadi pendidik, pensyarah, guru agama dan sebagainya.
Berpeluang menjadi para da’ie yang berkelayakan dan berwibawa.

 

PROGRAM TITLE

Diploma Usuluddin

 

Struktur Program 
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Elective Subjects
 1. Ulum Quran
 2. Hadith Teks
 3. Tauhid
 4. Fiqh Ibadat
 5. Nuzum Islam
 6. Pengajian Islam
 1. Falsafah Islam
 2. Ulum Hadith
 3. Dakwah Islamiah
 4. Tafsir Maudhui
 5. Kurikulum
 6. Perbandingan Agama
 1. Tafsir Tahlili
 2. Ilmu Al-Rijal Wa Al-Muhaddithin
 3. Manahij Mufassirin
 4. Sirah Tahliliyyah
 5. Hifz Al-Quran 2
 6. Kaedah Penyelidikan
 7. Latihan Amali
 1. Pemakanan Dalam Islam
 2. Pengurusan Perbankan Islam
 3. Komunikasi Islam
 4. Pengucapan Awam
 5. Pengenalan Psikologi Islam
 6. Undang-undang Perniagaan
Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Hifz Al-Quran
 2. Khitabah Wa Dakwah
 3. Nahw Wa Sarf
 4. Tasauf Islami
 5. Kemahiran Bahasa Inggeris
 6. Pengajian Islam
 1. Adab Balaqah
 2. Fiqh Muamalat Dan Jinayat
 3. Asas Statistik
 4. Mantiq
 5. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 6. Elektif
 1. Hadith
 2. Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khas
 3. Islam and Ideologi
 4. Dakhil Fi Tafsir
 5. Kertas Projek
 6. Aqidah Islamiah

 

CAREER PROSPECT

 • Berpeluang menjawat jawatan di mana-mana pejabat pentadbiran di sektor awam dan swasta.
 • Berpeluang mengisi guna tenaga di bidang usuluddin seperti menjadi pendidik, pensyarah, guru agama dan sebagainya.
 • Berpeluang menjadi para da’ie yang berkelayakan dan berwibawa.

LANGUAGE MEDIUM 

 • Bahasa Melayu
 • Arabic

LEARNING METHODS

 • Lectures
 • Tutorial (Final & Mid-Semester Examination, Kuiz, Assignment)

PERIOD OF STUDY

 • 3 years

ENTRY REQUIREMENTS

Full-time students must be 16 years old and above and possess one of the following:

 • 3 credit ‘O’ level
 • 2 / 1 credit ‘O’ level with conditional admission

Part-time students must be 16 years old and above and possess one of the following:

 • 3 credit ‘O’ level
 • 2 credit ‘O’ level with 3 years working experience
 • 1 credit ‘O’ level with 5 years working experience

TUITION FEE

(Full-time)

 • Monthly fees – SGD 200 / month*
 • Registration fee – SGD 100*
 • Examination fee – SGD 100/ module*
 • Co-curriculum fee – SGD 100/ semester*
 • Material fee – TBA
 • *excluding 7% GST

(Part-time)

 • Monthly fees – SGD 180 / month*
 • Registration fee – SGD 100*
 • Examination fee – SGD 120/ module*
 • Material fee – TBA
 • *excluding 7% GST

CAMPUS FACILITIES

Facilities in Jamiyah Education Centre:

 • Amenities for Students and Alumni
 • Wi-fi zone
 • Financial assistance
 • Library
 • Conducive and air-conditioned classrooms
 • Multi-purpose auditorium

ADMISSION

Please click DU to download the Application Form.

Application Forms can be submitted via email to jec@jamiyah.org.sg