CERTIFICATE

title_arrow

HUFFAZ CILIK

LATARBELAKANG PROGRAM Program ini menyediakan hafalan al-Quran yang sistematik dengan teknik dan bacaan yang betul dalam Al-Quran untuk kanak-kanak berumur antara 4 hingga 6 tahun. OBJEKTIF PEMBELAJARAN Untuk memupuk cinta…

Read More


LQ48H

LATARBELAKANG PROGRAM LQ48H adalah kata-singkatan untuk Learning Quran in 48 Hours. Kaedah pengajaran yang unik membolehkan seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan al-Quran, dapat mengenali dan menyebut setiap huruf Arab dengan…

Read More


AAD

LATARBELAKANG PROGRAM Objektif Pembelajaran Memperlengkapkan pelajar dengan Asas-asas agama Islam: Fiqh, Akidah, Akhlaq dan Pengajian al-Quran. Mengenal dan mengaplikasi asas hukum-hukum Tajwid di dalam pembacaan Al-Quran Memberi pendedahan kepada pelajar…

Read More


SPI

LATARBELAKANG PROGRAM Fokur kursus Sijil Pengajian Islam ini ialah kepada tiga aspek pembelajaran: Syariah, Usuluddin dan Bahasa Arab Objektif Pembelajaran Untuk melahirkan individu yang berpengetahuan dan arif dalam isu-isu asas…

Read More